Trwa nabór zgłoszeń na 49. Famę. Tradycyjnie, powinna ona trwać dwa tygodnie, w drugiej połowie sierpnia. W tym czasie artyści młodej polskiej sceny mieliby prezentować swoją twórczość, brać udział w warsztatach prowadzonych przez renomowanych pedagogów i pracować nad projektami premierowymi. Co roku te dwa tygodnie to blisko 100 niebiletowanych wydarzeń na kilkunastu scenach w Świnoujściu. Fama jest ogromnym przedsięwzięciem, festiwalem niekomercyjnym i kulturotwórczym, niezwykle ważnym dla polskiej kultury i tego jak wygląda ona dzisiaj. Można śmiało powiedzieć, że tak jak kiedyś każdy ważny artysta był na Famie, tak teraz każdy ambitny młody artysta chciałby na niej być.
Niestety nasz budżet to w tym momencie jedynie wkład finansowy Miasta Świnoujście, który, co oczywiście nas cieszy, został utrzymany na poziomie minionych edycji i wynosi 200 tysięcy złotych.
Nasze wnioski złożone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały odrzucone, złożyliśmy oczywiście odwołania, czekamy obecnie na wyniki. Chodzi łącznie o ponad 400 tysięcy złotych. Są to wnioski w trzech konkursach – edukacja kulturalna, muzyka i promocja czytelnictwa. Mówimy tu o filarach programowych Famy. Mówimy też o tym, że festiwal Fama jest jednym z filarów polskiej kultury i polskiego dziedzictwa.
Podobnie wniosek złożony do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Narodowego Instytutu Wolności) nie otrzymał dofinansowania.
Ta sytuacja może spowodować duży uszczerbek w metodach działania Famy oraz grozi utratą jej tożsamości programowej, która wyznacza jej unikatowy charakter na tle innych inicjatyw adresowanych do debiutujących artystów.
Fama odbywa się od 1965 roku w cyklu corocznym w Świnoujściu. Jedyną przerwę w swojej historii Festiwal zanotował na przełomie lat 70. i 80.; z powodu braku zgody władz państwa.
Uzupełniając: Obecnie czekamy także na wyniki w konkursie Interwencje (Narodowego Centrum Kultury).
[youtube]WZalXXzwtfo[/youtube]