Oprócz sekcji muzycznej, wokalnej i sztuk scenicznych, ważnymi punktami programu Famy są cykle dla literatów, dziennikarzy, fotografów, filmowców, a także animatorów kultury i inspicjentów. Spotkajmy się w Świnoujściu i twórzmy razem multidyscyplinarną Famę. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 maja!
MIEJSCA LITERATURY to cykl, który od 2010 roku prezentuje na Famie najważniejszych polskich pisarzy i pisarki. Temat tegorocznej edycji to „Tak żyję”. Podczas SPOTKAŃ AUTORSKICH będziemy rozmawiać o takich zagadnieniach jak: zadomowienie (to co wspólne i to co prywatne), zamieszkiwanie (budynek i miasto jako emanacja struktur społecznych, potrzeb, marzeń i problemów), praca (wczoraj i dziś). Listę zaproszonych gości podamy wkrótce. Drugim elementem sekcji są WARSZTATY LITERACKIE dla młodych autorów. Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez gości Famy, będą publikować w „Torpedzie Ludu”, dodatku literackim gazety festiwalowej oraz będą mogli przygotować wraz z innymi artystami czytania performatywne własnych tekstów.
Studentów i absolwentów wydziałów humanistycznych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do SEKCJI DZIENNIKARSKIEJ. Zapraszamy zarówno osoby chcące pracować nad przygotowaniem GAZETY FESTIWALOWEJ „Famiasto”, jak i wszystkich, których interesuje realizacja krótkich form WIDEO (spot, wywiad, relacja, reportaż, dokument, mockument). Na Famie pomożemy Wam wcielić pomysły w życie, możecie też liczyć na wsparcie merytoryczne doświadczonych dziennikarzy i reporterów.
Uczestnicy SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ, w zależności od indywidualnych zainteresowań, zostaną podzieleni na dwie grupy: FOTOGRAFIA KREACYJNA i FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA. Będziecie pracować nad projektami premierowymi, które zaprezentujecie na koniec przed festiwalową publicznością i jury. Do SEKCJI FILMOWEJ zapraszamy autorów filmów fabularnych, reportaży, dokumentów, mockumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Możesz zaprezentować film z dotychczasowego dorobku lub zaproponować nowy projekt, który zrealizujesz i zaprezentujesz premierowo podczas Famy.
Famę polecamy także ANIMATOROM KULTURY, czyli wszystkim tym, którzy lubią szukać niekonwencjonalnych rozwiązań. Celem sekcji jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta. Pełni ona rolę łącznika między mieszkańcami i artystami. W ramach cyklu zostaną zrealizowane projekty „Fama Udomowiona” i „Re:Świnoujście”.
Świnoujski festiwal nie mógłby się odbyć, gdyby nie nasza, co roku wspaniała, SEKCJA PRODUCENCKA. Każdy uczestnik kursu zostanie przydzielony do opieki nad wybranymi projektami Famy (koncerty, pokazy filmów, happeningi i spektakle) i będzie zdobywał umiejętności w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych: przeprowadzenia prób, organizacji zaplecza technicznego, koordynacji wszystkich aspektów merytoryczno-technicznych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną w zakładce SEKCJE. Przeczytaj regulamin Festiwalu i wypełnij formularz zgłoszeniowy: 49. FESTIWAL FAMA – ZGŁOŚ SIĘ. Masz czas do 17 maja 2019!
Planowany termin tegorocznej Famy to 12-25 sierpnia 2019. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Festiwalu oraz naszego profilu na FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.