Po rozstrzygnięciu konkursów z sekcji sztuk scenicznych, wizualnych oraz muzyki, Fama ogłasza kolejne. Czas na słowo i obraz. „Twój tekst na Famie” to konkurs literacki, którego motyw przewodni brzmi „Przez granice”. Z kolei „Wirtualna wystawa na Famie” to zaproszenie do udziału w wystawie on-line. Tematem prac jest „Stan skupienia” oraz rola artysty i sztuki w czasie pandemii. Łączna pula nagród w obu konkursach wynosi 6 000,00 zł, a fundatorem nagród w konkursie jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczna Fama z powodu zagrożenia epidemicznego odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Program festiwalu to emisje zarejestrowanych koncertów, spotkań literackich, spektakli teatralnych oraz pokazów sztuki wizualnej. Nie zabraknie, choć w zmienionej formule, warsztatów mistrzowskich oraz konkursów.

Konkurs „Twój tekst na Famie” adresowany jest do młodych literatów. Organizatorzy czekają na teksty w czterech kategoriach: proza, poezja, reportaż oraz esej. Tegoroczny temat to „Przez granice” lub jego twórcze zredefiniowanie. Jednym z warunków udziału w konkursie jest przesłanie tekstów o charakterze premierowym (dotychczas niepublikowane). Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną, do dnia 15 sierpnia 2020 roku. Spełniające wymogi regulaminowe i zgłoszone w terminie prace oceni jury powołane przez organizatora, a publikacja prac laureatów nastąpi podczas trwania tegorocznego festiwalu, czyli między 21 a 29 sierpnia. Wyłoniony przez jury zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 zł. Regulamin konkursu przewiduje także przyznanie dwóch równorzędnych wyróżnień, po 500,00 zł każde.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie Twój tekst na Famie.

Malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, instalacja, video-art, intermedia, fotografia to kategorie konkursu „Wirtualna wystawa na Famie”, skierowanego do studentów szkół artystycznych i młodych artystów. Tematyka zgłoszonych prac powinna nawiązywać do tematu „Stan skupienia” oraz tekstu programowego, w którym mowa o roli artysty i sztuki w czasie pandemii. Kurator projektu, Andrzej Pawełczyk, stawia w nim pytanie „Czy sztuka jako element kultury może być czynnikiem łagodzącym pandemiczną współczesność? A może przeciwnie, to ona poprzez przyjęty lub narzucony język dekonstrukcji i defragmentacji podnosi temperaturę? Czy „epidemia” jest wynikiem procesów współczesnego świata czy tylko oczyszczającym procesem prowadzącym do klarownej przyszłości?” Artyści zanurzeni w dzisiejszej, pandemicznej, rzeczywistości mogą opisać swoje wrażenia przy pomocy języka sztuki, czemu ma służyć idea projektu. Cyfrowa wystawa zostanie zaprezentowana podczas festiwalu, a swoje prace można zgłaszać do 15 sierpnia 2020 roku. Pula nagród w konkursie, ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, to 3 000,00 zł.

Szczegóły udziału w konkursie znajdują się regulaminie, zamieszczonym na stronie Wirtualna wystawa na Famie.