“Hej, Ty!”

Wykonanie:
Teatr Krzyk
Piątek 28.08.2020
godz. 16:00

„Hej, Ty!” to spektakl o relacjach,bliskości i ogromnej potrzebie akceptacji w życiu. Autorska próba zrealizowana z dwiema młodymi aktorkami i studentkami. „Hej, Ty”, to przedstawienie, jakie Krzyk przez lata swojej pracy uformował. Posiada w sobie elementy fizyczności i tkliwości, zmienności i ciągłych autorefleksji. Jak często bywa, pozostają nam pytania. Co nam zostaje, kiedy świat wiruje i pędzi obok, a my wkraczamy w dorosłość? Jak zapytać siebie o siebie w świecie? Ze swoim bagażem otoczenia,rodziny, relacji i marzeń, które pojawiają się przecież w toku naszych wspólnych inicjacji ze światem. A przecież czasami tylko chwile, ułamki zdarzeń i naszych wspólnych przeżyć bywają zapamiętane i ważne. A często przecież bywa i tak, że mamy tylko siebie.

kosciolek teatr fama

Teatr Krzykgrupa autorska założona w roku 2002 w Maszewie przez Marka Kościółka oraz Annę Giniewską. Realizuje przede wszystkim spektakle na bazie własnych scenariuszy, które powstają w wyniku prób i wspólnych poszukiwań całego zespołu zaangażowanego w proces twórczy. Praca teatru koncentruje się również na zagadnieniach bliskich socjologii, pedagogiki teatralnej, diagnozie społecznej, czy filozofii. Przez wiele lat Krzyk uformowany był (i takie były jego cele), jako teatr zaangażowany. Wypracowane zespołowe wypowiedzi posiadały w sobie często aspekty niezgody, buntu, czy chęci do zmian w szeroko pojętej rzeczywistości. W kolejnych latach autorskie produkcje grupy skupione były przede wszystkim na relacjach i wartościach uniwersalnych. I stąd ich niemałe powodzenie również wśród publiczności międzynarodowej. („To Face”, „Hej, Ty”) Od prawie dwóch dekad Krzyk pracuje w niewielkiej społeczności lokalnej ze środowiskiem społecznym. Wykorzystując autorską metodę pracy doprowadza do współuczestnictwa we wszelkich inicjatywach i działaniach społecznych. Wiele miejsca Krzyk poświęca edukacji poza formalnej, wychowywaniu przez sztukę, nabywaniu przez dzieci i młodzież umiejętności społecznych. Tworzenie partnerstw, organizacja festiwali, wytwarzanie więzi, nakłanianie do większego uczestnictwa w życiu społecznym, czy kulturalnym, to tylko nieliczne przykłady aktywności Stowarzyszenia. Wiele energii i czasu Krzyk poświęcił na wykreowaniu lokalnych liderów, animatorów, czy w ostatnim czasie również edukatorów. Członkowie Krzyku, to absolwenci różnych kierunków studiów, co nie jest bez znaczenia. Ta różnorodność umożliwia większe spectrum obserwacji otaczającej rzeczywistości. Dlatego m.in. w centrum ciągłych poszukiwań i badań Krzyku jest człowiek. Warto zaznaczyć, że przez niemal dwadzieścia lat wspólnej pracy oraz różnych momentów (także tych trudnych) grupa wypracowała własną metodę pracy, którą można w jednym zdaniu określić jako „intensywna umiejętność w byciu tu i teraz z drugim człowiekiem”. Tą metoda dzieli się z innymi ludźmi podczas wielu spotkań w Polsce i za granicą. Grupa, jak do tej pory przeprowadziła setki  spotkań, warsztatów, szkoleń w różnych miejscach kraju i za granicą.

Realizacja:

Reżyseria: Marek Kościółek i Anna Giniewska
Obsada: Aleksandra Czubińska, Nikola Palej
Intro: Studio Lepiej na podstawie identyfikacji Poster & Sons

Dofinansowanie:

nck
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja Kulturalna”

Pozostałe spektakle: