Twój projekt na FAMIE – “Ciemność i pleśń”

Wykonanie: Hanna Rozpara

Poniedziałek 24.08.2020

godz. 16:30

Hanna Rozpara – absolwentka i obecnie doktorantka ASP w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, fotografią, projektowaniem graficznym, tworzy kompozycje muzyczne. Jej prace wystawiane były na 17 wystawach indywidualnych oraz ponad 80 zbiorowych w kraju i zagranicą. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się tematyką kamuflażu jako strategią maskowania i wypierania rzeczywistości. Dąży do uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady świadomości. Porusza szeroko rozumiany temat kamuflażu, bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych, we wcześniejszych pracach często odnosiła się do tematyki wojny. Praca „Ciemność i pleśń” nawiązuje do opowiadania Stanisława Lema o tym samym tytule. W opowiadaniu pojawia się koncepcja broni biotechnologicznej: niewielkich organizmów o formie zbliżonej do kuli, unicestwiających materię, których rozwoju nie da się powstrzymać. W formie przetrwalnikowej nieszkodliwe, uaktywniała je ciemność oraz pewien gatunek pleśni. Aby uniknąć germinacji tych organizmów, przechowywane były w silnie oświetlonej kasie ogniotrwałej. W drugiej części opowiadania jeden zmodyfikowany organizm został zawleczony przez naukowca do domu. Wpadł do szczeliny za biurkiem, gdzie się aktywował. Bohater opowiadania przeprowadzał za żyjątku eksperymenty, i poświęcał mu wiele uwagi, z czasem tracąc naukowy dystans do badanego obiektu. Z czasem organizm zaczął się namnażać, z wolna zapełniając całą przestrzeń domu.

Realizacja:

Hanna Rozpara

Intro: na podstawie identyfikacji Poster & Sons

Dofinansowanie:

nck

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020″

Pozostałe wydarzenia z cyklu "Twój projekt na FAMIE":