Twój projekt na FAMIE – “Konwergencje”

Wykonanie: Mikołaj Cieślak, Anna Kołacka, Julia Lewandowska

Niedziela 23.08.2020

godz. 17:00

Konwergencje to splot mediów i stylistyk. Transformacje odbywają się na wielu płaszczyznach. Migotliwe malarstwo staje się ucieleśnione dzięki ruchowi i muzyce. Rozdrobnienie struktury obrazu zostaje przetransponowane przez wiolonczelistę na sonorystyczne efekty dźwiękowe.

Anna Kołacka – doktora na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artrsycznego w Poznaniu. Adiunkt w  Pracowni Rysunku na UAP. Laureatka i finalistka wielu ogólnopolskich konkursów. Bierze udział w wystawach w Polsce i za granicą.

Julia Lewandowska – w 2014 roku uzyskała licencjat z grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Teatralnej w Krakowie. Działa w stowarzyszeniu Living Space Theatre.

Mikołaj Cieślak – laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria). Uczestnik kursów muzycznych w klasach m. in. prof. M.Nyikosa, prof. K. Michalika, dr B. Koziaka, a jako kameralista – prof. M. Szwajger – Kułakowskiej, czy prof. Ch. Schickedanza. W 2019 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie wiolonczeli dr hab. Katarzyny Polonek na AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Intro: Studio Lepiej na podstawie identyfikacji Poster & Sons

Dofinansowanie:

nck

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020″

Pozostałe wydarzenia z cyklu "Twój projekt na Famie":